โปรแกรมบันทึกคะแนนจิตพิสัย

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

รายละเอียดการปรับปรุงโปรแกรม

Detail Edit Version.

19 ก.ย. 62 :: ปรับปรุงการคำนวนร้อยละในกรณีที่สอนวิชาเดียวแต่หลายกลุ่ม
16 ก.ย. 62 :: ปรับปรุงรายชื่อนักศึกษาให้เป็นปัจจุบัน
15 ก.ย. 62 :: ครูผู้สอนสามารถเพิ่มนักศึกษาที่เรียนเพิ่มได้ด้วยตนเอง
14 ก.ย. 62 :: เพิ่มเมนูตรวจสอบกลุ่มเรียนเพื่อตรวจสอบรายชื่อและกลุ่มเรียนก่อนบันทึกคะแนน
14 ก.ย. 62 :: เพิ่มเมนูการกรอกบันทึกการแก้ไขผลการเรียน


ดาวน์โหลดคู่มือขั้นตอนการตั้งค่าเครื่องพิมพ์
Effective Domain KPT v.1.0 พัฒนาโดย. งานศูนย์ข้อมูลฯ วท.กำแพงเพชร