ข่าวสารทั้งหมด

วันที่โพสต์ : 2021-06-11 18:03:34

หัวข้อ : ขยายเวลาการจัดการเรียนสอนแบบออนไลน์ ถึงวันที่ 25 มิย. 64 :: เข้าชม :: 13


วันที่โพสต์ : 2021-06-09 14:52:30

หัวข้อ : พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการส่งเสริม คุณธรรม ศิลธรรม นำการศึกษา จังหวัดกำแพงเพชร :: เข้าชม :: 22


วันที่โพสต์ : 2021-06-08 09:49:17

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่อง มาตรการดำเนินงานเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับนักเรียนนักศึกษา :: เข้าชม :: 26


วันที่โพสต์ : 2021-06-08 09:48:45

หัวข้อ : แจ้งนักศึกษาที่สนใจสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2564 เเละสมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 4 :: เข้าชม :: 23


วันที่โพสต์ : 2021-05-27 10:41:54

หัวข้อ : ถึงน้อง ๆ ที่กำลังหาที่เรียน หากสนใจศึกษาต่อด้านวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ยังรับสมัครอยู่ :: เข้าชม :: 102


วันที่โพสต์ : 2021-05-27 10:39:27

หัวข้อ : แจ้งนักศึกษาใหม่ระดับ ปวช1 เเละ ปวส.1 ปีการศึกษา 2564 ทุกแผนกวิชา :: เข้าชม :: 74


วันที่โพสต์ : 2021-05-27 10:38:55

หัวข้อ : แจ้งนักศึกษาใหม่ระดับ ปวช1 เเละ ปวส.1 ปีการศึกษา 2564 ทุกแผนกวิชา :: เข้าชม :: 75


วันที่โพสต์ : 2021-05-27 10:37:26

หัวข้อ : วิธีและขั้นตอนการสั่งซื้อเครื่องแบบนักศึกษาและเครื่องมือนักศึกษารอบปกติและรอบโควต้า :: เข้าชม :: 68


วันที่โพสต์ : 2021-05-24 20:23:30

หัวข้อ : แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ได้รับมอบหมายจากวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ให้จัดทำโครงการอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นการจัดทำสบู่เหลวและเจลแอลกอฮอล์ :: เข้าชม :: 40


วันที่โพสต์ : 2021-05-12 09:51:02

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร แสดงความยินดีกับครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ :: เข้าชม :: 109


วันที่โพสต์ : 2021-05-11 12:42:21

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 :: เข้าชม :: 76


วันที่โพสต์ : 2021-04-30 15:34:26

หัวข้อ : ขอความร่วมมือกรอกแบบสำรวจภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 (นักศึกษาระดับปริญญาตรี ) :: เข้าชม :: 111


วันที่โพสต์ : 2021-04-20 20:31:42

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564 รอบปกติทั่วไป โดยสามารถเข้าไปตรวจสอบรายชื่อจากลิงค์ด้านล่าง :: เข้าชม :: 198


วันที่โพสต์ : 2021-04-15 07:52:15

หัวข้อ : วิทยาลัยฯ เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ด้านอาชีวศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ Video Conference System :: เข้าชม :: 129


วันที่โพสต์ : 2021-04-09 11:32:48

หัวข้อ : สทศ.จัดสอบ" วีเน็ต "สอบตามความสมัครใจ ระดับ ปวช.3 ปีการศึกษา 2563 :: เข้าชม :: 133


วันที่โพสต์ : 2021-04-09 11:32:16

หัวข้อ : งานประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก :: เข้าชม :: 129


วันที่โพสต์ : 2021-04-09 09:29:40

หัวข้อ : ร่วมโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น "วันอนุรักษ์มรดกไทย" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ :: เข้าชม :: 112


วันที่โพสต์ : 2021-04-09 09:28:45

หัวข้อ : [วันที่ 2 เมษายน 2564] ที่วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ ดำเนินการแจกชุดเครื่องเเบบนักศึกษา อุปกรณ์การเรียน :: เข้าชม :: 112


วันที่โพสต์ : 2021-04-09 09:27:51

หัวข้อ : งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ ดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการวันรับเครื่องแบบนักศึกษาใหม่ (รอบโควต้า) :: เข้าชม :: 85


วันที่โพสต์ : 2021-04-09 09:26:24

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จัดพิธีรับใบประกาศนียบัตรของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมอินทนิล :: เข้าชม :: 77


วันที่โพสต์ : 2021-04-05 08:38:45

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จัดกิจกรรมซ้อมรับประกาศนียบัตรของผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร :: เข้าชม :: 119


วันที่โพสต์ : 2021-04-05 08:35:01

หัวข้อ : งานเเนะเเนวฯวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศ-อำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563 แก่ผู้สำเร็จการศึกษา :: เข้าชม :: 120


วันที่โพสต์ : 2021-04-01 08:37:08

หัวข้อ : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและพิธีรับประกาศนียบัตร ให้กับนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (วีดีโอ) :: เข้าชม :: 137


วันที่โพสต์ : 2021-04-01 08:30:08

หัวข้อ : งานวัดผลประเมินผล วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ดำเนินการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการประเมินผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2563 :: เข้าชม :: 140


วันที่โพสต์ : 2021-04-01 08:29:00

หัวข้อ : สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 32 :: เข้าชม :: 115


วันที่โพสต์ : 2021-04-01 08:27:39

หัวข้อ : กำหนดการพิธีรับใบประกาศนียบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 31 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร :: เข้าชม :: 117


วันที่โพสต์ : 2021-04-01 08:27:03

หัวข้อ : ข่าวสารจากงานส่งเสริมฯ เเจ้งนักศึกษา (รอบโควต้า) นักศึกษาใหม่ติดต่อขอวัดตัวเพื่อรับเครื่องแบบนักศึกษาและอุปกรณ์การเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 :: เข้าชม :: 86


วันที่โพสต์ : 2021-03-26 11:32:50

หัวข้อ : นายเชาวลิต แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารศูนย์บริรักษ์ไทย และศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา “บริรักษ์ไทย” :: เข้าชม :: 104


วันที่โพสต์ : 2021-03-26 09:03:15

หัวข้อ : พล.อ.กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านสุขสำราญ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะครูร่วมต้อนรับ :: เข้าชม :: 87


วันที่โพสต์ : 2021-03-26 09:00:36

หัวข้อ : นายสถาพร โพธิ์หวี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เป็นประธานในการประชุมผู้บริหาร ครู ครูพิเศษ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว เเละบุคลาการทางการศึกษา :: เข้าชม :: 90


วันที่โพสต์ : 2021-03-26 08:59:43

หัวข้อ : นายสถาพร โพธิ์หวี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารงาน มอบเกียรติบัตร โล่ห์รางวัล ให้แก่คณะครูและตัวเเทนนักศึกษา :: เข้าชม :: 93


วันที่โพสต์ : 2021-03-26 08:58:42

หัวข้อ : ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงรายเเละวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย คณะครูจากวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร พร้อมด้วยนักศึกษา ที่เข้าประกวดการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ :: เข้าชม :: 94