ข่าวทั้งหมด

วันที่โพสต์ : 2021-03-13 09:07:59

หัวข้อ : ประกาศวิทยาล้ยฯ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) :: เข้าชม :: 201


วันที่โพสต์ : 2021-02-25 17:47:57

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding :: เข้าชม :: 209


วันที่โพสต์ : 2021-02-25 17:45:09

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 :: เข้าชม :: 209


วันที่โพสต์ : 2021-01-13 16:07:37

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทางการบัญชี พร้อมโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) :: เข้าชม :: 301


วันที่โพสต์ : 2021-01-08 19:01:24

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบริการระบบบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษาบนคลาวล์เซิร์ฟเวอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) :: เข้าชม :: 277


วันที่โพสต์ : 2020-12-30 17:57:06

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหอสมุด 4 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) :: เข้าชม :: 283


วันที่โพสต์ : 2020-12-28 18:11:40

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างบริการระบบบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษาบนคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding :: เข้าชม :: 295


วันที่โพสต์ : 2020-12-24 16:39:18

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทางการบัญชี พร้อมโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding :: เข้าชม :: 256


วันที่โพสต์ : 2020-12-22 18:53:38

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทางการบัญชี พร้อมโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding :: เข้าชม :: 230


วันที่โพสต์ : 2020-12-22 18:51:13

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 :: เข้าชม :: 353


วันที่โพสต์ : 2020-12-21 19:15:47

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างบริการระบบบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษาบนคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding :: เข้าชม :: 288


วันที่โพสต์ : 2020-12-21 18:31:09

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหอสมุด 4 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding :: เข้าชม :: 200


วันที่โพสต์ : 2020-12-18 16:53:11

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ :: เข้าชม :: 250


วันที่โพสต์ : 2020-12-15 17:46:01

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่อง เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) :: เข้าชม :: 307


วันที่โพสต์ : 2020-12-15 17:44:20

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่องสรุปผลการประกวดราคาก่อสร้าง ส่วนราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา :: เข้าชม :: 293


วันที่โพสต์ : 2020-12-15 16:38:42

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :: เข้าชม :: 263


วันที่โพสต์ : 2020-03-25 17:21:32

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่อง ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) :: เข้าชม :: 512


วันที่โพสต์ : 2020-03-18 16:08:24

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) :: เข้าชม :: 546


วันที่โพสต์ : 2020-03-13 01:43:46

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่อง ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) :: เข้าชม :: 635


วันที่โพสต์ : 2020-03-13 01:39:03

หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่อง ประกาศประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2563 :: เข้าชม :: 636